جدول لغات 1 تا 10 آزمون GRE


جدول لغات 11 تا 20 آزمون GRE

- تمامی پاسخ های این جدول از بین کلمات 11 تا 20 دوره لغات آزمون GRE هستند، که هم اکنون در زبانیک ارایه شده است.
- در صورتی که همه حرف تایپ شده صحیح باشد، رنگ کل جدول سبز می شود.


Down:
1. be eligible for
3. Generosity, charitableness
5. A model of perfection in some quality or trait, standard, ideal
8. Wise, intelligent
10. Understood or implied without being stated, implicit
Across:
2. Stubborn
4. unable to decide. Hesitate
6. Esoteric, exclusive, select, elevated, lofty, having low density
7. Nullify, neutralize
9. Authorization, order, license, permit

برای مشاهده این جدول به ادامه مطلب مراجعه نمایید
 
دریافت پاسخنامه