جدول لغات 1 تا 10 آزمون GRE


اگر لغات 11 تا 20 دوره لغات آزمون GRE را یاد گرفته اید، می توانید برای تسلط بیشتر پازل مربوط به این کلمات را حل کنید.
این پازل به صورت جدول کلمات متقاطع برای شما آماده شده است.


در این پازل اگر تمامی خانه های جدول به درستی تکمیل شده باشند پس از تایپ آخرین حرف همه جدول سبز خواهد شدجدول لغات 1 تا 10 آزمون GRE (مقدماتی) جدول لغات 1 تا 10 آزمون GRE (حرفه ای)