تست آنلاین ریدینگ تافل


در این مطلب یک نمونه استاندارد از سوالات رایتینگ که برگرفته از آزمون های قبلی تافل است و در سایت ets ارایه شده است، توسط مجموعه آموزش زبان زبانیک به صورت یک آزمون آنلاین آماده شده و به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است تا بتوانید با سبک سوالات رایتینگ آزمون تافل بیشتر آشنا شوید.

View a free version of TOEFL iBT® questions reading section used in previous tests, so you can become familiar with the types of questions and content on the actual test, and understand how the TOEFL iBT test is structured and formatted.


 


 

شما می توانید برای رعایت زمان بندی 20 دقیقه ای این تست از تایمر موجود در سمت راست و بالای صفحه استفاده نمایید.

لینک مربوط به این تست در وب سایت ets
TOEFL iBT® Test Questions
لینک دانلود این سوالات در قالب فایل PDF از وب سایت ets
Download the TOEFL iBT

* اگر با موبایل یا تبلیت در حال مشاهده این صفحه هستید و برای تشخیص خطوط و پاراگراف ها با مشکل مواجه اید می توانید متن ریدینگ را در پایین این صفحه به صورت تصویر مشاهده نمایید. فراموش نکنید که در آزمون اصلی TOEFL شما به صورت آنلاین و در ابعاد یک مانیتور کامپیوتر آزمون خواهید داد، پس پیشنهاد می شود این تست را نیز با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام دهید. موفق باشید.


Earth’s history is marked by a
      itself in the Yucatán region of Mexico. The crater, now deeply buried in sediment, was
      originally about 200 kilometers in diameter.

1. The word “pose” on line 2 is closest in meaning to

3. Which of the following can be inferred from paragraph 3 about the location of the meteorite impact in Mexico?
a. The location of the impact site in Mexico was kept secret by geologists from 1980 to 1990.
b. It was a well-known fact that the impact had occurred in the Yucatán region.
c. Geologists knew that there had been an impact before they knew where it had occurred
d. The Yucatán region was chosen by geologists as the most probable impact site because of its climate

4. According to paragraph 3, how did scientists determine that a large meteorite had impacted Earth?
a. They discovered a large crater in the Yucatán region of Mexico.
b. They found a unique layer of sediment worldwide.
c. They were alerted by archaeologists who had been excavating in the Yucatán region.
d. They located a meteorite with a mass of over a trillion tons.

5. The word “excavating” on line 25 is closest in meaning to
a. digging out
b. extending
c. destroying
d. covering up

6. The word “consumed” on line 32 is closest in meaning to
a. changed
b. exposed
c. destroyed
d. covered

7. According to paragraph 4, all of the following statements are true of the impact at the end of the Cretaceous period EXCEPT:
a. A large amount of dust blocked sunlight from Earth.
b. Earth became cold and dark for several months.
c. New elements were formed in Earth’s crust.
d. Large quantities of nitric acid were produced.

8. The phrase “tentatively identified” on line 36 is closest in meaning to
a. identified after careful study
b. identified without certainty
c. occasionally identified
d. easily identified

9. The word “perspective” on line 46 is closest in meaning to
a. sense of values
b. point of view
c. calculation
d. complication


This is the criterion emphasized by Darwin’s theory of evolution by natural selection. (4) An iridium-enriched sediment layer and a large impact crater in the Yucatán provide evidence that a large meteorite struck Earth about 65 million years ago.