زمان های ساده یا Simple Tenses

گرامرهای مربوط به زمان های ساده یا Simple Tenses،  ساده ترین حالت گرامری زمان در انگلیسی هستند و مثل بسیاری دیگر از فرمت های زمان­ی شامل سه حالت: گذشته (Past)، حال (Present) و آینده (Future) می شوند؛

 

در این مطلب به بررسی حال ساده یا Simple Present می پردازیم:

Simple Present

حال ساده

The simple present expresses daily habits or usual activities, as in (a) and (b)

از زمان حال ساده برای توصیف عادت‌ها و رفتارهای روزانه و بیان روتین‌ها استفاده می‌شود، مثل جملات (a) و (b).

  • (a) Ali takes a shower every day.
  • (b) I usually check my emails in the morning.

The simple present expresses general statements of facts, as in (c)

همچنین از زمان حال ساده برای بیان حقایق علمی و توصیف پدیده‌ها و موضوعات گوناگون نیز استفاده می‌شود، جمله (c) نمونه‌ای از این حالت است.

  • (c) Kangaroo jump. Dogs bark.

In general, the simple present is used for events or situations that exist always, usually, or habitually in the past, present and future.

به طور کلی از زمان حال ساده برای توصیف شرایط و اتفاق‌هایی استفاده می‌شود که همیشه، چه در گذشته، و چه در زمان حال و آینده اتفاق می‌افتند و تکرار می‌شوند.

  • Negative:

It doesn’t snow in Dasht-e Lut desert.

  • Question:

Doe the driver drive slowly?

 

 

Describing the Future with the Simple Present

استفاده از حال ساده برای آینده

نکته: از زمان حال ساده می‌توان برای بیان مواردی که به صورت خاص و دقیق زمان‌بندی شده‌ و در آینده اتفاق می‌افتند نیز استفاده نمود، مثل:

My flight leaves at 3:00 p.m. on Sunday.

 

 

Forms of the Simple Present

انواع حالات زمان حال ساده

انواع حالات زمان حال ساده

 

موارد ویژه مربوط به اضافه شدن s در آخر فعل

همانطور که گفته شد در زمان حال ساده، در صورتی که فاعل سوم شخص مفرد باشد به آخر فعل حرف s اضافه می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به جای از es و یا ies استفاده شود.

آموزش گرامر زمان های ساده یا Simple Tenses

 

 

 

 

در ادامه به بررسی دقیق تر زمان حال ساده در زبان انگلیسی می پردازیم.

 

  • Simple Present

حال ساده، ساده ترین حالت زمان است و دو استفاده دارد:

1. برای توضیح درباره کاری در حال حاضر انجام می شود،

2.  برای فعالیت هایی که به طور معمول و روتین (روزانه) انجام می شوند، فعالیت هایی که قبلا انجام داده ایم، امروز انجام می دهیم و فردا نیز انجام می دهیم و... . به دلیل نامعلوم بودن پایان این فعالیت ها و به نوعی بی نهایت بودن آن، present indefinite نیز نامیده می شود.

ساختار Simple present بسیار ساده است و برای ساخت آن از حالت اصلی فعل استفاده می شود (به حالت اصلی فعل مصدر یا infinitive نیز گفته می شود).

در زمان حال ساده اگر فاعل اول شخص (من، خود گوینده) باشد، قعل به صورت مصدر استفاده می شود.

و چنانچه فاعل سوم شخص باشد به انتهای فعل s یا es یا حتی ies اضافه می شود، به این صورت که

  • برای حالت عادی از s استفاده می شود
  • زمانی که آخر فعل به ss, ch, x, tch, sh, zz ختم شود (sibilant sound) از es استفاده می شود
  • برای برای افعالی که به y ختم می شوند از ies استفاده می شود، اما یک استثنا همدر اینباره وجود دارد

Try in present perfect = tries

حالت استثنا مربوط به حروف صدا دار می شود و باوجود اینکه آخر فعل y هست، ولی همچنان فقط یک s به آن اضافه می شود (حروف صدا دار در انگلیسی: a, e, i, o, u )

Play in present perfect = plays

 

مثال:

go to university. من به مدرسه می روم

study English now. من در حال حاضر انگلیسی مطالعه می کنم

It snows in Alaska. در آلاسکا هم اکنون برف می بارد

She practices the piano every day. او هر روز پیانو تمرین می کند

He watches football games. او بازی های فوتبال را تماشا می کند

He plays football. او فوتبال بازی می کند

He tries to be brave. او سعی می کند که شجاع باشد

 

به صورت خلاصه مفهوم زمان های ساده در تصویر زیر نشون داده شده است.