زمان های ساده یا Simple Tenses

گرامرهای مربوط به زمان های ساده یا Simple Tenses،  ساده ترین حالت گرامری زمان در انگلیسی هستند و مثل بسیاری دیگر از فرمت های زمان­ی شامل سه حالت: گذشته (Past)، حال (Present) و آینده (Future) می شوند؛

 

در این مطلب به بررسی گذشته ساده یا Simple Past می پردازیم:

  • Simple past

پیش از شروع این مطلب به یاد داشته باشید که به طور کلی فعل های انگلیسی دو حالت باقاعده (Regular) و بی قاعده (Irregular) دارن.

زمانی که بخواهیم یک فعل باقاعده را به زمان گذشته ببریم فقط کافی استکه یک ed به آخر فعل اضافه شود، مثل فعل watch به معنی نگاه کردن:

Watch

Simple past: watch + ed = watched

I watched TV yesterday, من دیروز تلویزیون نگاه کردم.

 

اما برای افعال بی قاعده روند کار متفاوت است، حالت گذشته این افعال از ساختار مشخصی پیروی نکرده و باید زمان گذشته این افعال حفظ شود.

*** اما نگران نباشید این افعال تعداد محدودی دارند، و می توانید به راحتی آن ها را حفظ کنید.

 

در جدول زیر برخی از از پرکاربردترین افعال بی قاعده نوشته شده اند:

برخی از رایج ترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی
برخی از رایج ترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 

این افعال همونطور که گفته شد، بی قاعده هستند، یعنی حالت گذشته آن ها از فرمول مشخصی ساخته نشده و باید به خاطر سپرده شوند.

simple present: go

Simple past: went

 

I went to cinema yesterday, من دیروز به سینما رفتم

 

*** برای مشاهده لیست کامل افعال بی قاعده اینجا رو ببینید.

نکته دیگر درباره Simple past اینست که فعالیت موردنظر در گذشته شروع شده و به اتمام رسیده است، یعنی این فعالیت به زمان حال و آینده نمی رسد.

 

به صورت خلاصه مفهوم زمان های ساده در تصویر زیر نشون داده شده است.